Как автоматизацията в дигиталният маркетинг влияе на кампаниите и приходите

Автоматизацията в дигиталният маркетинг може да увеличи възвръщаемостта на инвестициите.

 

Всеки маркетинг специалист знае колко е важно набирането на нови клиенти, събирането на актуална обратна връзка и реализирането на SEO оптимизация. Технологията на маркетинговата автоматизация прави тези задачи по-лесни. Автоматизацията в дигиталния маркетинг може също да увеличи възвращаемостта на инвестициите (ROI).

 

Какво представлява автоматизацията в дигиталния маркетинг?

Маркетинговата автоматизация е използването на софтуер и технологии за подпомагане на маркетинга и продажбите. Чрез автоматизиране на повтарящи се маркетингови действия, касаещи имейли, социални медии и други действия на уебсайтове, вашият маркетингов и търговски екип може да се съсредоточи върху това, което прави най-добре. Маркетинговата автоматизация е софтуер и тактика, която позволява на компаниите да купуват, продават и превръщат потенциалните клиенти в редовни.

 

Как може да помогне?

 • Позволява ви да намирате нови клиенти по-бързо
 • Привлича съществуващите клиенти
 • Увеличава на лоялността на клиентите
 • Увеличава комуникацията с голяма възвръщаемост на инвестициите

 

Как работи?

Технологията ви помага да сегментирате аудиторията си въз основа на техните демографски данни, поведение и предпочитания. Това ще ви помогне да създадете персонализирани кампании, които могат да бъдат напълно автоматизирани според предварително зададени тригери и действия на клиентите. Предсказуемите анализи заедно с автоматизацията могат да направят вашите дигитални маркетингови кампании много успешни.

 

"Средно 49% от компаниите използват маркетинговата автоматизация, като повече от половината от британските фирми (55%) възприемат тази технология." – CMO

 

Представете си, че продавате книга. Хиляди хора посещават уебсайта ви, демонстрирайки различни нива на интерес. За съжаление, 98% от тези посетители няма да са  готови веднага да купят.


Как привличате тяхното внимание?

Отговорът е: Чрез специални техники за набиране на потенциалните клиенти.

 

 1. Когато някой посети сайта ви му предлагате безплатно изтегляне на една от най-добрите ви работи. Всичко което те трябва да направят е да предоставят своя имейл адрес и някаква лична информация. Току-що създадохте нов потенциален клиент.
 2. След това те се добавят към персонализирана имейл кампания, която изпраща имейли с различно съдържание в определен интервал от време. По този начин се сближавате с клиентите си, развивате взаимоотношения и ги ангажирате с бизнеса си.
 3. След като клиентите ви са показали достатъчна заинтересованост, трябва да изберете подходящият момент да реализирате продажба. Тези клиенти са след това свързани с вашия CRM и можете да изпращате още по-персонализирано съдържание.

 

Икономическите ползи от автоматизацията на дигиталния маркетинг:

 • Подобрява взаимоотношенията с клиентите
 • Спестява време и увеличава продажбите
 • По-бързо преобразуване на потенциални клиенти в настоящи
 • Намалява човешката грешка в кампаниите
 • Повече време маркетинговите специалисти да работят върху създаването на успешни кампании

 

Автоматизацията ще отнеме ли работата на маркетолозите?

Отговорът е- вероятно не. Автоматизацията е по-вероятно да промени начина, по който работят маркетолозите, отколкото да ги замени. Това ще допълни усилията им, но няма да заеме работата им. Творчеството и оригиналността не могат да бъдат заменени от автоматизацията. Ролите, които включват високо ниво на социална интелигентност и оригинални идеи, са по-малко вероятно да бъдат заменени от машини.

 

„До 2030 г. 2 млрд. Работни места ще изчезнат - около 50% от всички работни места на планетата - в резултат на технологичния напредък.“ - Digitalist Magazine

 

 Хората, които работят в маркетинговата индустрия са обикновено креативни и не се намират в категорията на хората с бели якички, която вероятно ще бъде ударена най-рано от втората машинна революция. Повечето маркетинг специалисти ще осъзнаят важността на адаптирането и усвояването на нови умения, така че те да могат да бъдат в крак с променящите се технологии. Въпреки че сме далеч от автоматизирането на всички маркетингови работни места, бъдещето на маркетинга вече изглежда много различно. Ще става само все по-специализирано и затова маркетолозите трябва да изпълняват нещата, които автоматизацията не може да направи.

 

В крайна сметка, няма значение колко дигитални умения вече имате, а как се адаптирате и учите нови в бъдеще. Автоматизацията в дигиталния маркетинг може само да бъде от полза за живота и работата на хората и да увеличи полезността.

 

Ще се намали работата по монотонни задачи, ще се спести време, ще се увеличи възвръщаемостта на инвестициите и ще направи клиентите по-информирани и ангажирани с бизнеса ви. Необходими ще бъдат нови умения, а някои съществуващи ще станат по-маловажни.

 

С интерактивни решения като chatbots, AI инструменти и IoT може да станем свидетели на бъдеще, където потребителите ще имат пълен разговор с компютрите. Най-важното е да останете гладни и конкурентни в бързо променящата се икономика, така че вашият бизнес и умения да могат да устоят на теста на времето.

 

Оригинална статия:

https://www.inspiringly.co/blog/how-digital-marketing-automation-affects-campaigns-and-revenues